Všetky konsolidované znenia predpisu 211/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2020 účinný od 01.07.2020
2 01.02.2020 účinný od 01.02.2020 do 30.06.2020
3 01.01.2020 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2020
4 01.08.2019 účinný od 01.08.2019 do 31.12.2019
MENU
Hore