Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.11.2021 do 30.03.2022

Platnosť od: 13.07.2000
Účinnosť od: 01.11.2021
Účinnosť do: 30.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Priestupkové konanie, Príroda a krajina, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD43199DS13EUPP4ČL20

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.11.2021 do 30.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 211/2000 s účinnosťou od 01.11.2021 na základe 373/2021

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore