Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platnosť od: 15.06.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 30.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba, Správa finančných trhov, Rodičovské práva, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 210/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore