Všetky konsolidované znenia predpisu 210/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2025 účinný od 01.01.2025
2 01.07.2024 87/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2024 účinný od 01.07.2024
3 01.01.2024 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024
4 01.08.2023 účinný od 01.08.2023 do 31.12.2023
5 01.07.2023 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023
MENU
Hore