Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70707
Dôvodové správy: 2333
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 27.05.2009
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD23 DS13 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 185/2009 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 217/2019


§ 7
Schvaľovanie žiadosti o stimuly

(1)
Ministerstvo školstva posúdi úplnosť žiadosti o stimuly a zabezpečí dva odborné posudky, zamerané na posúdenie splnenia podmienok podľa § 4, vypracované slovenskými alebo zahraničným odborníkmi do troch mesiacov od doručenia žiadosti o stimuly.
(2)
Ak žiadosť o stimuly neobsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 6, ministerstvo školstva vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote do 30 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie.
(3)
Ak je súčasťou žiadosti o stimuly projekt podľa § 6 ods. 2 písm. j), ministerstvo školstva zabezpečí jeho hodnotenie podľa osobitného predpisu.32)
(4)
Odborné posudky podľa odseku 1 a výsledky hodnotenia podľa odseku 3 sú podkladom na komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly.
(5)
Ak nedostatky žiadosti podľa odseku 2 neboli odstránené, komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly je záporné, alebo vyjadrenie ministerstva financií podľa odseku 6 je záporné, ministerstvo školstva, pri stimuloch do výšky dva milióny eur, žiadosť o stimuly zamietne.
(6)
Ministerstvo školstva na základe kladného komplexného hodnotenia žiadosti o stimuly predloží ministerstvu financií na vyjadrenie žiadosť o stimuly poskytované podľa § 3 ods. 1 písm. b). Vyjadrenie ministerstva financií pre žiadosti o stimuly do výšky dva milióny eur je pre ministerstvo školstva záväzné.
(7)
Na základe kladného komplexného hodnotenia žiadosti o stimuly ministerstvo školstva vydá rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov, ak výška stimulov nepresiahne sumu dva milióny eur. Ak je výška stimulov viac ako dva milióny eur, ministerstvo školstva predloží návrh na poskytnutie stimulov vláde na schválenie.
(8)
Ak výška stimulov nepodlieha oznamovacej povinnosti Európskej komisii podľa osobitného predpisu,3) ministerstvo školstva vydá na základe schválenia vládou do 30 dní rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov pre žiadateľa o stimuly. Ak vláda návrh na poskytnutie stimulov neschváli, ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne.
(9)
Ak poskytnutie stimulov podlieha oznamovacej povinnosti Európskej komisii podľa osobitného predpisu,3) ministerstvo školstva na základe ich schválenia vládou požiada do 30 dní Európsku komisiu o posúdenie zlučiteľnosti navrhovaných stimulov so spoločným trhom, o čom písomne informuje žiadateľa o stimuly.
(10)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že poskytnutie stimulov je zlučiteľné so spoločným trhom, ministerstvo školstva do 30 dní od doručenia rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov pre žiadateľa o stimuly. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhované stimuly nie sú zlučiteľné so spoločným trhom, ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne.
(11)
Ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne, ak sa žiadateľ o stimuly, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,32a) nezapíše do tohto registra do 30 dní odo dňa podania žiadosti o stimuly.32b)
(12)
Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o stimuly podľa odsekov 8, 10 a 11 sa nemožno odvolať.
(13)
Ministerstvo školstva uzatvorí s prijímateľom stimulov písomnú zmluvu o poskytnutí stimulov podľa § 3 ods. 1 písm. a) do 30 dní od vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa odsekov 7, 8 alebo 10.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore