Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71950
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o životnom prostredí 17/1992 účinný od 01.10.2007


Platnosť od: 16.01.1992
Účinnosť od: 01.10.2007
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD242 DS1 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 17/1992 s účinnosťou od 01.10.2007 na základe 332/2007

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a o zmene zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

K predpisu 332/2007, dátum vydania: 26.07.2007

3

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov bezprostredne nadväzuje na vládny návrh zákona o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z.z. Tento vládny návrh zákona nerieši presun kompetencií na jednotlivých úsekoch štátnej správy. Presun kompetencií sa ponecháva na osobitné zákony. Termín zrušenia krajských úradov sa navrhuje k 1. októbru 2007.

Zrušenie krajských úradov v rezorte životného prostredia sa týka zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Úlohy na úseku štátnej správy ochrany pred povodňami sa návrhom zákona zverujú obvodným úradom v sídlach krajov.

Návrh zákona v čl. II novelizuje § 33b ods. 3 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje pôsobnosť na sprístupnenie každoročne vydávanej správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike. Správa o stave životného prostredia v Slovenskej republike sa sprístupňuje na krajských úradoch životného prostredia a na obvodných úradoch životného prostredia.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1. Dopad na verejné financie

Návrh zákona nezvyšuje počty funkčných miest a záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007 a na rozpočtové roky 2008 až 2009 schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 856 z 11. októbra 2006 v programe 08C – Verejná správa.

Návrhom zákona dochádza k prechodu kompetencií pôsobností zrušených krajských úradov na obvodné úrady v sídlach krajov. Úlohy podľa § 26 zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami sú doteraz na krajskom úrade zabezpečované prednostom krajského úradu, ktorý je podpredsedom krajskej povodňovej komisie a vedúcim odboru krízového riadenia krajského úradu, ktorý je členom krajskej povodňovej komisie. Komisia zasadá ad hoc v prípade potreby. Z uvedeného vyplýva, že činnosti podľa § 26 citovaného zákona sú zabezpečené v minimálnom rozsahu z kompetencií uvedených zamestnancov krajského úradu. Tieto úlohy podľa návrhu zákona bude zabezpečovať obvodný úrad v sídle kraja. Kompetencie budú prenesené na obvodný úrad v sídle kraja bez personálneho a finančného zabezpečenia.

2. Dopad na životné prostredie

Návrh zákona nemá dopad na životné prostredie.

3. Dopad na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Návrh zákona nemá dopad na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie.

Doložka zlučiteľnostinávrhu zákona

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ návrhu zákona: Vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

3.Problematika návrhu zákona:

a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

b)nie je upravená v práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Keďže problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev a práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k ďalším bodom doložky zlučiteľnosti (4 až 6).

B. Osobitná časť

K čl. I

Pôsobnosť krajského úradu na úseku ochrany pred povodňami sa zveruje obvodnému úradu v sídle kraja.

K čl. II

Zmenou ustanovenia § 33b ods. 3 sa upravuje určenie orgánov štátnej správy na sprístupňovanie správy o životnom prostredí v Slovenskej republiky. Správa o stave životného prostredia v Slovenskej republike sa sprístupňuje na krajských úradoch životného prostredia a na obvodných úradoch životného prostredia.

K čl. III

Navrhovaná účinnosť zohľadňuje predpokladaný termín zrušenia krajských úradov.

Bratislava 18. apríla 2007

Robert Fico v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Jaroslav Izák v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore