Zákon o sťažnostiach 152/1998 účinný od 01.06.2008 do 31.01.2010

Platnosť od: 29.05.1998
Účinnosť od: 01.06.2008
Účinnosť do: 31.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 152/1998 s účinnosťou od 01.06.2008 na základe 164/2008

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore