Všetky konsolidované znenia predpisu 152/1998

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2008 164/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 164/2008 účinný od 01.06.2008 do 31.01.2010
2 01.06.1998 účinný od 01.06.1998 do 31.05.2008
MENU
Hore