Zákon o sťažnostiach 152/1998 účinný od 01.06.2008 do 31.01.2010

Platnosť od: 29.05.1998
Účinnosť od: 01.06.2008
Účinnosť do: 31.01.2010
Zrušený: ko.7Z.5628
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 152/1998 s účinnosťou od 01.06.2008 na základe 164/2008
ZRUŠENÝ:
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 9/2010 účinný od 01.02.2019 Zákon o sťažnostiach
MENÍ:
164/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 164/2008 účinný od 01.02.2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
Načítavam znenie...
MENU
Hore