Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2003 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2005


Platnosť od: 30.04.2003
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD55 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2003 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 138/2003 s účinnosťou od 01.01.2005 na základe 577/2004 a 581/2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona ...

1.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Zdravotná starostlivosť (1) Zdravotná starostlivosť je starostlivosť o ochranu, zachovanie ...

„1) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení ...

2.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (1) So zdravotnou starostlivosťou ...

„1d) § 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...

3.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe ...

„2b) § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, ...

4.

V § 18 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

5.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4) Záchranná zdravotná služba1) je zdravotná starostlivosť pri chorobných stavoch a úrazoch, ...

„7ac)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.“.

6.

§ 21 sa vypúšťa.

7.

V § 24 ods. 1 sa v písmene r) za slovom „ústavy,“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a ...

8.

V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno v).

9.

V § 24 ods. 4 sa slová „h) až p) a v)“ nahrádzajú slovami „a h) až p)“.

10.

V § 26 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) spracúvať a oznamovať Všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo inej zdravotnej poisťovni údaje ...

Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).

11.

V § 26 ods. 2 písm. d) sa za slová „samosprávnemu kraju“ vkladajú slová „a Ústavu zdravotníckych ...

12.

V § 31 ods. 1 písm. a) sa za slovom „ústav,“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a sanatórium,“. ...

13.

V § 31 ods. 4 sa vypúšťa písmeno r).

14.

V § 32 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 31 ods. 4 písm. r) a“ a slová „v odseku 4 písm. ...

15.

V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zdravotnícky obvod,“.

16.

V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ako aj zdravotnícky obvod,“.

17.

§ 34 sa vypúšťa.

18.

V § 74 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) riadi prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi ...

19.

§ 74a znie:

„§ 74a Na plnenie svojich úloh ministerstvo zdravotníctva zriaďuje štátne zdravotné ústavy, ...

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení ...

21.

Za § 80i sa vkladá § 80j, ktorý znie:

„§ 80j Dopravcovia vykonávajúci dopravnú zdravotnú službu na základe povolenia na poskytovanie ...

22.

Za § 80j sa vkladá § 80k, ktorý znie:

„§ 80k Konania o prevode majetku zdravotníckych zariadení na iné osoby a konania o premene zdravotníckych ...

Čl. V

Zákon č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003 sa dopĺňa takto:

1.

V § 8 ods. 3 písm. c) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.

2.

V § 8 ods. 4 písm. e) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003 okrem ustanovení zákona uvedeného v čl. I ôsmom ...

Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore