Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/1998 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 08.05.1998
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD81 DS5 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/1998 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 129/1998 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018§ 12
Bezúhonnosť

(1)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto
a)
nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s činnosťou, na ktorú sa má udeliť povolenie,
b)
nebol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 13
Žiadosť o povolenie na používanie vysoko rizikovej chemickej látky

(1)
Žiadosť o povolenie na používanie vysoko rizikovej chemickej látky (ďalej len „žiadosť o povolenie“) podáva právnická osoba ministerstvu.
(2)
Žiadosť o povolenie musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo zodpovedného zástupcu a prokuristu,
b)
názov vysoko rizikovej chemickej látky, jej množstvo, účel a spôsob používania a údaje o jej konečnom určení,
c)
účel a charakteristiku výroby, ak ide o vydanie povolenia na výrobu alebo na znovuuvedenie objektu do prevádzky,
d)
účel dovozu alebo vývozu vysoko rizikovej chemickej látky alebo obchodu medzi členskými štátmi s ňou,
e)
navrhovanú dobu platnosti povolenia.
(3)
K žiadosti o povolenie sa musí pripojiť
a)
údaje právnickej osoby, ktorá podáva žiadosť o povolenie, a údaje jej zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,2a)
b)
doklad o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu,
c)
príslušná technická dokumentácia potrebná na plnenie deklaračných povinností Slovenskej republiky v súlade s dohovorom,
d)
údaj z evidencie o používaných vysoko rizikových chemických látkach, ak je žiadateľ povinný viesť takúto evidenciu podľa § 26,
e)
vyhlásenie, že právnická osoba nie je v konkurznom alebo vyrovnávacom konaní,
f)
doklad o účtovnej závierke, ktorý nie je starší ako tri mesiace od podania žiadosti, okrem novovzniknutej právnickej osoby, overený audítorom.
(4)
Žiadosť o povolenie sa predloží, ak ide o povolenie výroby vysoko rizikových chemických látok a uvádzanie objektov do prevádzky, najneskôr sedem mesiacov pred predpokladaným začatím výroby; pri ostatných činnostiach, ako je výskum, vývoj, spracovanie a spotreba vysoko rizikovej chemickej látky, plánovaných na nasledujúci rok najneskôr štyri mesiace pred začiatkom kalendárneho roka, v ktorom sa má vysoko riziková chemická látka používať.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore