Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/1996 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 25.04.1996
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Poistenie a ochrana vkladov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30 JUD15 DS29 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/1996 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 118/1996 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 281/2019

Legislatívny proces k zákonu 281/2019§ 13
Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu

(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
príspevky od bánk podľa § 5,
b)
výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4, vrátane príjmov z predaja štátnych cenných papierov nakúpených podľa odseku 4 písm. a),
c)
úvery podľa odseku 2,
d)
prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré fond nadobudol podľa § 11,
e)
návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu plnenia úloh fondu a systému ochrany vkladov podľa tohto zákona, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi15h) a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
f)
ďalšie príjmy podľa osobitných zákonov.
(2)
Fond môže požiadať Garančný fond investícií, Národnú banku Slovenska15ha) alebo iné banky o poskytnutie úveru. Banku so sídlom v zahraničí môže fond požiadať o úver so súhlasom Národnej banky Slovenska. Za úvery poskytnuté fondu môže štát poskytnúť15h) štátnu záruku podľa osobitného predpisu.15i)
(3)
Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska alebo v Štátnej pokladnici; peňažné prostriedky fondu, ktoré sú uložené na týchto osobitných účtoch, nepodliehajú výkonu rozhodnutia15ia) a sú z neho vylúčené.
(4)
Fond môže zo svojich finančných prostriedkov vytvárať osobitný fond na poskytovanie náhrad za nedostupné bankové vklady. Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za vklady podľa § 9 aj na
a)
nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu,
b)
splátky úverov podľa odseku 2,
c)
splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 1 písm. e),
d)
úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu,
e)
zabezpečenie účelu podľa osobitného zákona,15j)
f)
úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných zákonov,
g)
financovanie riešenia krízovej situácie podľa osobitného zákona1a) do výšky maximálne 50 % z cieľovej úrovne, ak Rada fondu nerozhodne inak, maximálne však do výšky 160 % z cieľovej úrovne.
(5)
Ak sa prostriedky fondu znížia o viac ako jednu tretinu z cieľovej úrovne v dôsledku ich využitia na účely podľa odseku 4 písm. g), Rada fondu určí ročný príspevok v takej výške, aby sa dosiahla cieľová úroveň do šiestich rokov od poklesu finančných prostriedkov fondu o jednu tretinu.
(6)
Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(7)
Fond je ku dňu zániku účasti banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike povinný previesť jej príspevky za posledných 12 mesiacov pred týmto zánikom účasti, okrem mimoriadnych príspevkov, a to do toho systému ochrany vkladov, na ktorom sa táto banka zúčastňuje; to neplatí, ak bola banka vylúčená zo systému ochrany vkladov v Slovenskej republike podľa § 7 ods. 10. Ak sa niektoré činnosti banky presunuli do iného členského štátu, čím jej vznikla účasť v inom systéme ochrany vkladov, fond je povinný previesť príspevky banky za posledných 12 mesiacov pred touto zmenou, okrem mimoriadnych príspevkov, a to do tohto iného systému ochrany vkladov, na ktorom sa táto banka zúčastňuje, vo výške úmernej k sume krytých vkladov, ktorých ochrana sa presunula do tohto iného systému ochrany vkladov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore