Všetky konsolidované znenia predpisu 109/2018

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2019 účinný od 01.01.2019
2 01.05.2018 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018
MENU
Hore