Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí 99/1999 účinný od 14.05.1999 do 30.06.2001

Platnosť od: 14.05.1999
Účinnosť od: 14.05.1999
Účinnosť do: 30.06.2001
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo, Colné orgány, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí 99/1999 účinný od 14.05.1999 do 30.06.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 99/1999 s účinnosťou od 14.05.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla ...

V prílohe č. 2 sa VI. časť dopĺňa bodom 8, ktorý znie:

„8. Letisko Nitra Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Šurany – Radava – Podhájska ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Brigita Schmögnerová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore