Všetky konsolidované znenia predpisu 99/1999

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 14.05.1999 účinný od 14.05.1999 do 30.06.2001
MENU
Hore