Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí 99/1999 účinný od 14.05.1999 do 30.06.2001

Platnosť od: 14.05.1999
Účinnosť od: 14.05.1999
Účinnosť do: 30.06.2001
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo, Colné orgány, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí 99/1999 účinný od 14.05.1999 do 30.06.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 99/1999 s účinnosťou od 14.05.1999
MENÍ:
336/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí 336/1997 účinný od 01.03.2000 do 30.06.2001 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí
JE VYKONÁVANÝ:
180/1996 Z. z. Colný zákon 180/1996 účinný od 01.08.2000 do 01.07.2001 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Colný zákon
Načítavam znenie...
MENU
Hore