Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov 75/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 24.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov 75/2012 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 75/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Načítavam znenie...
MENU
Hore