Všetky konsolidované znenia predpisu 75/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2012 účinný od 01.03.2012
MENU
Hore