Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 542/2011 účinný od 01.01.2012 do 28.02.2014

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 28.02.2014
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane, Správa daní
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 542/2011 účinný od 01.01.2012 do 28.02.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 542/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „daň“) je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2012.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 615/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

v z. Branislav Ďurajka v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 542/2011 Z. z.

    DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

    Prevziať prílohu - Vzor

Načítavam znenie...
MENU
Hore