Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 48/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 15.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Štatistiky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 48/2024 účinný od 01.04.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 48/2024 s účinnosťou od 01.04.2024
RUŠÍ PREDPIS:
337/2021 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 337/2021 účinný od 01.10.2021
VYKONÁVACIE PREDPISY:
540/2001 Z. z. Zákon o štátnej štatistike 540/2001 účinný od 01.02.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore