Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 48/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 15.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Štatistiky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 48/2024 účinný od 01.04.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 48/2024 s účinnosťou od 01.04.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Štatistického úradu Slovenskej republiky

ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:

§ 1

Vydáva sa štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, ktorý je uvedený v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 337/2021 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.

Martin Nemky v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 48/2024 Z. z.

  ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

  Číselný
  kód

  Názov ústredného orgánu štátnej správy
  03 Úrad vlády Slovenskej republiky
  09 Slovenská informačná služba
  10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  11 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  13 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  15 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  20 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  29 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
  31 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
  32 Štatistický úrad Slovenskej republiky
  33 Úrad pre verejné obstarávanie
  36 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
  37 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  40 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  41 Národný bezpečnostný úrad
  42 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
  44 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  45 Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
  48 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  49 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Načítavam znenie...
MENU
Hore