Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 439/2023 účinný od 01.12.2023

Platnosť od: 23.11.2023
Účinnosť od: 01.12.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Lekárne, liečivá, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 439/2023 účinný od 01.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 439/2023 s účinnosťou od 01.12.2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore