Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 439/2023 účinný od 01.12.2023

Platnosť od: 23.11.2023
Účinnosť od: 01.12.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Lekárne, liečivá, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 439/2023 účinný od 01.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 439/2023 s účinnosťou od 01.12.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z., vyhlášky č. 163/2019 Z. z., vyhlášky č. 418/2022 Z. z. a vyhlášky č. 89/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej alebo riadenej lekárom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2023.

Zuzana Dolinková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore