Všetky konsolidované znenia predpisu 439/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.12.2023 účinný od 01.12.2023
MENU
Hore