ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 420/2013 účinný od 12.12.2013

Platnosť od: 12.12.2013
Účinnosť od: 12.12.2013
Autor: MFSR
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 420/2013 účinný od 12.12.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 420/2013 s účinnosťou od 12.12.2013
RUŠÍ PREDPIS:
540/2011 Z.z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja 540/2011 účinný od 01.01.2012 do 11.12.2013
NA ZÁKLADE:
563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2025 § 15 ods. 5;
Načítavam znenie...
MENU
Hore