Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 383/2003 účinný od 15.09.2003 do 31.10.2013

Platnosť od: 13.09.2003
Účinnosť od: 15.09.2003
Účinnosť do: 31.10.2013
Zrušený: ko.4Z.5643
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Technické normy, Štátna hospodárska politika
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 383/2003 účinný od 15.09.2003 do 31.10.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 383/2003 s účinnosťou od 15.09.2003
ZRUŠENÝ:
319/2013 Z. z. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 319/2013 účinný od 01.03.2018
VYKONÁVACIE PREDPISY:
217/2003 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 217/2003 účinný od 01.12.2012 do 31.10.2013
Načítavam znenie...
MENU
Hore