Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 383/2003 účinný od 15.09.2003 do 31.10.2013

Platnosť od: 13.09.2003
Účinnosť od: 15.09.2003
Účinnosť do: 31.10.2013
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Štátna hospodárska politika, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 383/2003 účinný od 15.09.2003 do 31.10.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 383/2003 s účinnosťou od 15.09.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 6 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje zásady a postup hodnotenia biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych ...

§ 2
Hodnotenie biocídnych výrobkov a hodnotenie biocídnych výrobkov s nízkym rizikom

Hodnotenie biocídnych výrobkov a hodnotenie biocídnych výrobkov s nízkym rizikom sa vykonáva na ...

§ 3
Hodnotenie účinných látok

Hodnotenie účinných látok navrhovaných na zaradenie do zoznamu účinných látok vhodných na ...

§ 4

V prílohe uvedené ustanovenie bodu 3.4.5.2. sa nepoužije do 31. 12. 2009 pri biocídnych výrobkoch ...

§ 5
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2003.

Robert Nemcsics v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 511/2001 Z. z. o podrobnostiach o hodnotení ...
  • 1)  § 37 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona ...
  • 2)  § 13 zákona č. 163/2001 Z. z.
  • 3)  § 2 písm. e) zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene ...
  • 4)  § 3 ods. 1 zákona č. 163/2001 Z. z.
  • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných ...
  • 6)  § 23 a 24 zákona č. 163/2001 Z. z.
  • 7)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú ...
  • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore