Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 334/2014 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 29.11.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Ústavné právo, Občianske právo, Orgány ochrany práva, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 334/2014 účinný od 01.01.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 334/2014 s účinnosťou od 01.01.2015

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore