Všetky konsolidované znenia predpisu 334/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2015 účinný od 01.01.2015
MENU
Hore