Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. 32/2014 účinný od 01.03.2014 do 30.06.2014

Platnosť od: 15.02.2014
Účinnosť od: 01.03.2014
Účinnosť do: 30.06.2014
Autor: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. 32/2014 účinný od 01.03.2014 do 30.06.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 32/2014 s účinnosťou od 01.03.2014
Načítavam znenie...
MENU
Hore