Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. 32/2014 účinný od 01.03.2014 do 30.06.2014

Platnosť od: 15.02.2014
Účinnosť od: 01.03.2014
Účinnosť do: 30.06.2014
Autor: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. 32/2014 účinný od 01.03.2014 do 30.06.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 32/2014 s účinnosťou od 01.03.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. ...

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 43 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane ...

Čl. I

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

V § 12 písmeno b) znie:

„b) výročné správy účastníkov koncentrácie, účtovné závierky účastníkov koncentrácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Tibor Menyhart v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore