Všetky konsolidované znenia predpisu 32/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2014 účinný od 01.03.2014 do 30.06.2014
MENU
Hore