ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 31/2014 účinný od 01.03.2014

Platnosť od: 15.02.2014
Účinnosť od: 01.03.2014
Autor: MFSR
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 31/2014 účinný od 01.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 31/2014 s účinnosťou od 01.03.2014
RUŠÍ PREDPIS:
542/2011 Z.z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 542/2011 účinný od 01.01.2012 do 28.02.2014
NA ZÁKLADE:
563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2025 § 15 ods. 5
Načítavam znenie...
MENU
Hore