Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 270/2012 účinný od 15.09.2012

Platnosť od: 13.09.2012
Účinnosť od: 15.09.2012
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 270/2012 s účinnosťou od 15.09.2012

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore