Všetky konsolidované znenia predpisu 270/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.09.2012 účinný od 15.09.2012
MENU
Hore