Všetky konsolidované znenia predpisu 246/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2012 180/2012 Opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 180/2012 účinný od 01.07.2012
2 01.07.2009 účinný od 01.07.2009 do 30.06.2012
MENU
Hore