Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov 246/2009 účinný od 01.07.2012

Platnosť od: 26.06.2009
Účinnosť od: 01.07.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Finančné právo, Kontrolné orgány, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov 246/2009 účinný od 01.07.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 246/2009 s účinnosťou od 01.07.2012 na základe 180/2012
Načítavam znenie...
MENU
Hore