Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 244/2019 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 06.08.2019
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 244/2019 účinný od 01.02.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 244/2019 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 26/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1
(1)

Študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, a ich opisy sú uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Študijné odbory podľa odseku 1 sa zaraďujú do skupín študijných odborov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 1a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2023

Vysoká škola do 31. augusta 2025 zosúladí obsah uskutočňovaných študijných programov so sústavou študijných odborov účinnou od 1. februára 2023.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

Martina Lubyová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 244/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 244/2019 Z. z.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 244/2019 Z. z.

  Skupiny študijných odborov a zaradenie študijných odborov do nich

  a)

  Prírodné vedy, matematické vedy, informatické vedy a kybernetické vedy

  1.

  Biológia

  2.

  Ekologické a environmentálne vedy

  3.

  Fyzika

  4.

  Chémia

  5.

  Informatika

  6.

  Kybernetika

  7.

  Matematika

  8.

  Vedy o Zemi

  b)

  Technické vedy

  1.

  Architektúra a urbanizmus

  2.

  Biotechnológie

  3.

  Doprava

  4.

  Drevárstvo

  5.

  Elektrotechnika

  6.

  Geodézia a kartografia

  7.

  Chemické inžinierstvo a technológie

  8.

  Priestorové plánovanie

  9.

  Stavebníctvo

  10.

  Strojárstvo

  11.

  Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

  c)

  Lekárske vedy a zdravotnícke vedy

  1.

  Farmácia

  2.

  Ošetrovateľstvo

  3.

  Pôrodná asistencia

  4.

  Verejné zdravotníctvo

  5.

  Všeobecné lekárstvo

  6.

  Zdravotnícke vedy

  7.

  Zubné lekárstvo

  d)

  Pôdohospodárske vedy, lesnícke vedy a veterinárske vedy

  1.

  Lesníctvo

  2.

  Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

  3.

  Potravinárstvo

  4.

  Veterinárske lekárstvo

  e)

  Spoločenské vedy

  1.

  Bezpečnostné vedy

  2.

  Ekonómia a manažment

  3.

  Logopédia a liečebná pedagogika

  4.

  Mediálne a komunikačné štúdiá

  5.

  Obrana a vojenstvo

  6.

  Politické vedy

  7.

  Právo

  8.

  Psychológia

  9.

  Sociálna práca

  10.

  Sociológia a sociálna antropológia

  11.

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  12.

  Vedy o športe

  f)

  Humanitné vedy

  1.

  Filológia

  2.

  Filozofia

  3.

  Historické vedy

  4.

  Teológia

  5.

  Vedy o umení a kultúre

  g)

  Umelecké vedy a vedy o umení

  1.

  Umenie

Načítavam znenie...
MENU
Hore