Všetky konsolidované znenia predpisu 244/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2023 26/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 26/2023 účinný od 01.02.2023
2 01.09.2019 účinný od 01.09.2019 do 31.01.2023
MENU
Hore