Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70775
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 23/2006 účinný od 01.05.2008


Platnosť od: 18.01.2006
Účinnosť od: 01.05.2008
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 23/2006 účinný od 01.05.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 23/2006 s účinnosťou od 01.05.2008 na základe 134/2008


§ 1
Táto vyhláška ustanovuje

a)
druhy záchranných činností, obsah a rozsah špecializovanej prípravy (ďalej len „príprava“), skúšky, školenia a preskúšania,
b)
obsah a rozsah prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí a uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade (ďalej len „odborná činnosť“), ako aj školenia a preskúšania,
c)
vzor pravidiel správania na lyžiarskej trati a podrobnosti o označovaní lyžiarskej trate.
zobraziť paragraf
§ 3

(1)
Odborná spôsobilosť na základnú záchrannú činnosť je podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na záchranné činnosti podľa § 2 písm. b) až f).
(2)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na základnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 1. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 1 skracuje o 70 %.
(3)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na pozemnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 2. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 2 skracuje o 70 %.
(4)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou sú uvedené v prílohe č. 3. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 3 skracuje o 50 %.
(5)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na jaskynnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 4. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 4 skracuje o 50 %.
(6)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť v lavíne sú uvedené v prílohe č. 5. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 5 skracuje o 70 %.
(7)
Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa sú uvedené v prílohe č. 6.
(8)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati sú uvedené v prílohe č. 7. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 7 skracuje o 70 %.
(9)
Obsah a rozsah prípravy a skúšky na odbornú činnosť sú uvedené v prílohe č. 7a. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 7a skracuje o 50 %.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.


Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na základnú záchrannú činnosť
Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny letná časť zimná časť teória prax skúška/preskúšanie teória prax skúška/preskúšanie 1. Záchrana v horách na Slovensku – história a štatistika 1 – – – – – 2. Horské nešťastia, záchranár, právo a etika 1 – – 1 – – 3. Spolupráca záchranných zložiek integrovaného záchranného systému 1 – áno – – – 4. Základy pohybu v horskom teréne, horolezectvo 4 11 áno 2 11 áno 5. Sneh a lavíny, primárna záchrana – – – 3 7 áno 6. Topografia a orientácia v teréne 4 2 áno – – – 7. Rádiospojenie 2 1 áno – – – 8. Meteorológia, búrky a ochrana pred bleskom 2 – – – – – 9. Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 8 6 áno 8 4 áno 10. Lyžovanie – skialpinizmus – – – 2 7 áno 11. História leteckej záchrany, zásady pohybu okolo vrtuľníka 1 – – 1 – – 12. Organizácia záchrannej akcie 2 – áno 1 – áno 13. Ochrana prírody 1 – – – – – 14. Materiál pre pohyb v horách, jeho kontrola a životnosť, ochrana a bezpečnosť pri práci 1 – – 1 – – Spolu 28 20 19 29 CELKOVE 96
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.


Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na pozemnú záchrannú činnosť
Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny letná časť zimná časť teória prax skúška/preskúšanie teória prax skúška/preskúšanie 1. Improvizácia pri záchrannej akcii 2 10 áno 2 10 áno 2. Technické a transportné prostriedky (oceľové lano, sane) 2 8 áno – – – 3. Záchrana pomocou statického lana (lanovka, zariadenie určené na osobnú lanovú dopravu, ľadopád) 3 12 áno 3 8 áno 4. Lavíny – – – 3 9 áno 5. Rádiospojenie – – áno 1 1 áno 6. Organizácia záchrannej akcie, algoritmy 1 – áno 1 – áno 7. Ochrana a bezpečnosť pri práci 1 – – 1 – – 8. Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 5 4 áno 5 4 áno Spolu 14 34 16 32 CELKOVE 96
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.


Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou
Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny teória prax skúška/preskúšanie 1. Zásady leteckej záchrany v horskej oblasti 3 – áno 2. Transportné prostriedky pod vrtuľník 1 – – 3. Rádiospojenie a korešpondencia 1 – – 4. Navádzanie vrtuľníka 1 1 – 5. Nastupovanie, vystupovanie, nakladanie a vykladanie postihnutej osoby pri zapnutom motore vrtuľníka v šikmom teréne 1 1 – 6. Nácvik činnosti na trenažéri 1 3 áno 7. Zlaňovanie z visu vrtuľníka – 1 – 8. Práca s palubným žeriavom – 1 – 9. Práca s vrtuľníkom v podvese – 1 – 10. Nácvik záchrannej akcie v teréne – 2 – Spolu 8 10 CELKOVE 18
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.


Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na jaskynnú záchrannú činnosť
Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny teória prax skúška/preskúšanie 1. Bezpečnostné zásady pri činnosti v jaskyni 2 – áno 2. Osobný výstroj a osobná výzbroj 1 2 áno 3. Záchranný materiál 1 1 áno 4. Jednolanová technika, práca na lane 2 11 áno 5. Vystrojovanie priepasti 2 5 áno 6. Technika individuálnej záchrannej činnosti 2 5 áno 7. Technika kolektívnej záchrannej činnosti 2 5 áno 8. Taktika záchrannej akcie 2 – áno 9. Zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni 2 2 áno 10. Prežitie v podzemí 2 4 áno 11. Krasológia 2 2 áno Spolu 20 37 CELKOVE 57
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.


Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť v lavíne
Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny zimná časť teória prax skúška/preskúšanie 1. Meteorologické podmienky na vznik lavíny 2 1 áno 2. Topografické podmienky na vznik lavíny 2 1 áno 3. Snehová pokrývka – štruktúra 2 7 áno 4. Stratégia rozhodovania pri riziku lavíny 2 2 áno 5. Lavínová prevencia Horskej záchrannej služby 2 7 áno 6. Kataster lavínových dráh, evidencia a popisy lavín 1 1 áno 7. Organizácia záchrany z lavíny 2 7 áno 8. Prevencia, ochrana a bezpečnosť pri práci v lavínovom teréne 2 7 áno 9. Spolu 15 33 CELKOVE 48
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 6 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.


Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa
Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny teória prax skúška/preskúšanie 1. Špeciálny výcvik na lavíne a v horskom teréne 6 49 áno 2. Výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psa 4 14 áno 3. Problematika lavín 2 1 – 4. Veterinárna prednáška 2 1 – 5. Zdravotná príprava 2 1 – 6. Rádiospojenie 1 1 áno 7. Nasadenie psa pomocou vrtuľníka 2 7 – 8. Organizácia záchrannej akcie 1 1 – 9. Ochrana a bezpečnosť pri práci 1 – – Spolu 21 75 CELKOVE 96
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.


Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati
Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny zimná časť teória prax skúška/preskúšanie 1. Zdravotná príprava 8 6 áno 2. Technické transportné prostriedky 2 8 áno 3. Rádiospojenie 2 – áno 4. Lavíny 1 1 – 5. Navádzanie vrtuľníka 1 – – 6. Nácvik záchrannej akcie v teréne – 6 áno 7. Organizácia záchrannej akcie 1 – áno Spolu 15 21 CELKOVE 36
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7a k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.


Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na odbornú činnosť
Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny teória prax skúška/preskúšanie 1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, postavenie, pôsobnosť a organizačná štruktúra 2 – áno 2. Postavenie Horskej záchrannej služby, štatút a organizačný poriadok 2 – áno 3. Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť Horskej záchrannej služby 6 – áno 4. Integrovaný záchranný systém 2 – áno 5. Štátna služba a jej výkon v podmienkach Horskej záchrannej služby 2 – áno 6. Sociálne zabezpečenie príslušníka Horskej záchrannej služby 2 – áno 7. Etický kódex príslušníka Horskej záchrannej služby 2 – áno Spolu 18 – CELKOVE 18
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 8 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.


VZOR


[Prevziať prílohu - Vzor 08](https://slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/23/3278737-2.pdf)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore