Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 207/2016 účinný od 01.11.2023

Platnosť od: 30.06.2016
Účinnosť od: 01.11.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 207/2016 s účinnosťou od 01.11.2023 na základe 413/2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore