Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 167/2013 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 26.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 167/2013 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 167/2013 s účinnosťou od 01.07.2013
Načítavam znenie...
MENU
Hore