Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 167/2013 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 26.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 167/2013 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 167/2013 s účinnosťou od 01.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Banská Bystrica sa za slovo „Poltár“ ...

2.

V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Košice sa vypúšťajú slová „Levoča“ ...

3.

V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Prešov sa za slovo „Kežmarok“ vkladá ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Peter Kažimír v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore