Všetky konsolidované znenia predpisu 167/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2013 účinný od 01.07.2013
MENU
Hore