ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 118/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 30.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: MFSR
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 118/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 118/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
RUŠÍ PREDPIS:
539/2011 Z.z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 539/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.03.2012
NA ZÁKLADE:
563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2025 § 15 ods. 5;
Načítavam znenie...
MENU
Hore