ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 118/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 30.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: MFSR
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 118/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 118/2012 s účinnosťou od 01.04.2012

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore