Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 65/2010 účinný od 27.02.2010

Platnosť od: 27.02.2010
Účinnosť od: 27.02.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 65/2010 účinný od 27.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 65/2010 s účinnosťou od 27.02.2010
Načítavam znenie...
MENU
Hore