Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 65/2010 účinný od 27.02.2010

Platnosť od: 27.02.2010
Účinnosť od: 27.02.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 65/2010 účinný od 27.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 65/2010 s účinnosťou od 27.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej ...

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 65/2010 Z. z.

  ZMENY

  Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) ...

  Článok 1

  Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) ...

  1. Pravidlo 161 EPD prijaté na 117. zasadnutí správnej rady (CA/D 3/09) znie:

  „Pravidlo 161 Zmena v prihláške (1) Ak vystupoval Európsky patentový úrad ako Medzinárodný ...

  „Pravidlo 161

  Zmena v prihláške

  (1) Ak vystupoval Európsky patentový úrad ako Medzinárodný rešeršný úrad a ak bola podaná ...

  (2) Ak Európsky patentový úrad vypracuje doplnkovú správu o európskej rešerši pre Euro-PCT prihlášku, ...

  2. Pravidlo 164 znie:

  „Pravidlo 164 Posúdenie jednotnosti Európskym patentovým úradom (1) Ak Európsky patentový úrad ...

  „Pravidlo 164

  Posúdenie jednotnosti Európskym patentovým úradom

  (1) Ak Európsky patentový úrad posúdi, že písomnosti prihlášky, ktoré slúžia ako základ ...

  (2) Ak prieskumové oddelenie zistí, že písomnosti prihlášky, na ktorých je založené konanie ...

  Článok 2

  Rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2010.

  V Mníchove 27. októbra 2009

  Prevziať prílohu - Anglicke znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore