Všetky konsolidované znenia predpisu 65/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 27.02.2010 účinný od 27.02.2010
MENU
Hore