Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu. 60/2016 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 01.01.2016
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Finančné právo, Správne právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Daňové právo, Kontrolný systém, Národné hospodárstvo, Právo sociálneho zabezpečenia, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Kontrolné orgány, Štátna hospodárska politika, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu. 60/2016 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 60/2016 s účinnosťou od 01.01.2016
RUŠÍ PREDPIS:
74/2009 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu 74/2009 účinný od 15.03.2009
VYKONÁVACIE PREDPISY:
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2026
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore